Vårt team

Vårt team

Vårt team

Försäkringsgruppen på Svenska Bolån

Ulf Leiler

Ansvarar för alla försäkringar till bostadsrättsföreningar i Svenska Bolån AB.

Kort info: Ulf Leiler ingår i Svenska Bolåns styrelse.Ulf har en magister examen i juridik och han jobbat med försäkringar sedan 1975.Tidigare arbetsgivare: Trygg-Hansa, Max Matthiessen, Mandorff & Leiler Insurance Broker/Partner, Försäkringsgruppen AB, Factors Insurance Brokers AB.

Johan Hägglund

Ansvarar för sakförsäkringar till företag och bostadsrättsföreningar hos Svenska Bolån AB.

Kort info:Kundansvarig Fastighetsförsäkring och försäkringsmäklare. Johan har jobbat sedan 2012 som kundansvarig och var tidigare hockeyproffs.

Minna Forseni

Kundansvarig Fastighetsförsäkring och försäkringsmäklare. 

Phillip Murphy

Kundansvarig Fastighetsförsäkring och försäkringsmäklare. 

Sebastian Skeppling

Försäkringsassistent/försäkringsmäklare under utbildning

Philip Murphy

Kundansvarig Fastighetsförsäkring och försäkringsmäklare. 

Lånegruppen på Svenska Bolån

JONATAN STRInDLUND

Kort info: Jonathan har ca 10 års erfarenhet inom bank- och finanssektorn samt bred kunskap från uppdrag i bostadsrättsföreningar och en större samfällighetsförening. Anställd på Svenska Bolån sedan 2019.

Ramzi Kauppi

Verksamhetsansvarig

Kort info: Erfarenhet av bank, ca. 10 år i SEB. Grundutbildning inom sakförsäkring. Fastighetsmäklare i 3 år. Idrottslig bakgrund, elittränare