Om Svenska Bolån

Om Svenska Bolån

Om Svenska Bolån

Vi erbjuder spjutspetskompetens till bostadsrättsföreningar och företag i syfte att förbättra eller bibehålla kvalitén och sänka kostnader.

Lån och Försäkring

Givetvis förmedlar vi lån till bostadsrättsföreningar men även försäkringar för både föreningar och företag.

För att ge våra medlemsföreningar ännu bättre försäkringshjälp har vi rekryterat experten Ulf Leiler, som jobbat med sakförsäkringar sedan 1975.

Detta innebär att försäkringstjänsten nu finns inom Svenska Bolån (med Finansinspektionens godkännande) istället för att skötas via extern samarbetspartner. 

Samarbetspartners

Enkla Elbolaget och Hans Anderssons Recycling/Sophantering.

Svenska Bolån AB hjälper stora och små bostadsrättsföreningar dagligen. Vi kan hjälpa din förening oavsett var i Sverige den ligger.

Övrigt, samarbeten

Via våra samarbetspartners kan vi erbjuda el och sophämtning.

Nyckelord i vårt arbete är:

Kundnytta, professionalism, ärlighet, envishet och målmedvetenhet. Förutom detta är omtänksamhet, miljömedvetenhet och god etik viktigt för Svenska Bolån. Har du en fråga? Vänligen skriv din fråga i formuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart vi kan.